Tıp Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile asistan hekimlerin görev yeri 3 ay süre ile değiştirilebilecek.

Tıp ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile asistan hekimler deprem, sel, salgın hastalık gibi olağan dışı durumlarda eğitim yerlerinin dışında görevlendirilebilecek. Görevlendirme aynı il içerisinde olacak ve süresi 3 ayı aşmayacak. Yeni yönetmelik maddeleri Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.

Eski yönetmelikte şu ibare yer alıyordu: “Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez .”

Yeni yönetmelik maddeleri :

  • MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
  • “Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.”
  • MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Twitter’da bizi takip edin: @doktorunsesicom