Öğrenme güçlüğü nedir? Belirtileri nelerdir?

Öğrenme, bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa; öğrenme güçlüğü bilgiyi kazanırken çocuğun yaşadığı zorluklar şeklinde ifade edilebilir. Özellikle çocuk, okuma yazma ve aritmetik işlemlerde güçlük çeker. Genellikle ilkokul çağında 1. sınıfta iken okuma ve yazmada yaşanan zorluklar ile fark edilir. Öğrenme güçlüğü tanısı ancak çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde ise konabilir. Yani öğrenme güçlüğü normal ya da normalin üstünde zekaya sahip çocuğun okuma yazma ve aritmetik becerilerde potansiyeline göre düşük seviyede olmasıdır.

Öğrenme güçlüğünün nedenleri nelerdir?

Kesin bir nedeni olmamakla beraber özellikle hamilelik döneminde kullanılan alkol, sigara gibi maddelerin bu duruma yol açtığına dair çalışmalar mevcuttur. Bunun yanında genetik geçişin olabileceğini söyleyen araştırmacılar da vardır. Bu duruma sahip çocukların akrabaları sorgulandığında ebeveynlerde veya 1. derece akrabalarda benzer durumlara rastlanabilmektedir.

Öğrenme güçlüğü kendini nasıl gösterir?

Okumada yaşanan sıkıntılar özellikle ters okuma, “b” yi “d” okuma, okurken satır atlama, kelime sonunu uydurma şeklinde kendini gösterir. Yazma ile ilgili sıkıntılar özellikle el yazısının bozuk olmasıyla karakterizedir. Çocuk çoğu zaman aynı satırda kalamaz. Yazmaya sayfanın başından başlar, aşağıya doğru gidebilir. Büyük ve küçük harfi aynı kelime içinde kullanabilir. Örneğin; anne yazarken a yı küçük 2 tane n yi büyük yazabilir. İmla kurallarına dikkat edemez, noktalama işaretlerini yerinde kullanmazlar; aritmetik ile ilgili toplama, çıkartma gibi işlemleri yapmakta zorluk yaşarlar. Çarpım tablosunu ezberleyemezler, ritmik saymada örneğin; 2 4 6 8 şeklinde saymada zorlanırlar. Artı eksi işaretlerini ters kullanabilirler. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar genel olarak bu konularda güçlük yaşamaktadırlar.

Öğrenme güçlüğüne eşlik eden sorunlar nelerdir?

Öğrenmeye eşlik eden sorunların başında çalışma becerilerinin yetersizliği gelir. Çocuk organizasyon yapma, planlama yapma becerilerinde zayıftır. Çocuklar öğrendikleri bilgiyi bir başka zaman ihtiyaçları olduğunda kullanmakta güçlük çekebilirler, bilgiyi transfer etme becerisinde güçlük vardır. Aynı zamanda bu çocukların motor koordinasyon ve eşgüdüm becerileriyle ilgili sıkıntıları vardır. Bisiklete binme, topa vurma, hızlı koşma, ip atlama gibi aktivitelerde zorlanırlar. Ayrıca öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite görülme sıklığı artmıştır.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların aileleri neler yapabilirler?

Öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuk ebeveynlerinin öncelikle çok sabırlı olmaları gerekir. Yaşanan sorunların sebebi çocuk değildir, öğrenme güçlüğü biyolojik bir problemdir ve nörolojik temelleri vardır, bu durum unutulmamalıdır. Çocuğa “bir şeyleri yapmakta zorlanıyorum ancak annem – babam benim yanımda, bana destek oluyor” duygusu hissettirilmelidir.

Evde yapılacak egzersizler oldukça faydalı olacaktır. Özellikle işitsel dikkat çalışmaları yapılabilir, uygulama oyun şekline getirilebilir, üst üste 3-4 yönerge verilip çocuğun bunları yerine getirip getiremediğine bakılabilir. Kelime tekrarı, cümle tekrarı, bir cümleyi / sayıyı / kelimeyi söyleyip çocuktan tekrar etmesini isteme şeklinde uygulamalar yapılabilir. Veyahut tam tersi şekilde çocuğun anneye sorular sorması sağlanabilir. Çocuktan kelimenin son harfiyle başlayan yeni bir kelime türetmesi istenebilir. Görsel aktivitelerle ilgili ise günümüzde çok güzel dikkat geliştirme kitapları mevcut. Çocuğun yaşına uygun dikkat geliştirme setleri alınabilir.

İlginizi çekebilir: Disleksi nedir? Belirtileri nelerdir?

Twitter’da bizi takip edin: @doktorunsesicom