Koronavirüs (Covid-19) ile kan grubu arasında ilişki var mı?

Son yapılan bir ön çalışma, kan grubu ile koronavirüs (COVID-19) arasında bir ilişki buldu. Çalışmaya göre, A tipi kan grubuna sahip insanlar diğer kan tiplerine göre daha fazla risk altında olabilir.

Çin’in Shenzhen kentindeki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar kan grupları ve koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatış arasındaki potansiyel ilişkiyi değerlendiren bir çalışma yaptılar.

A kan grubu risk oluşturuyor mu?

Araştırmacılar, yeni COVID-19 ile hastanelere başvuran 2,173 kişi arasında kan grubu dağılımına baktılar. Ekip daha sonra hastaların kan grubu dağılımını Wuhan’daki genel nüfusun (toplam 3.694 kişi) kan grubu dağılımıyla kıyasladı.

Araştırmacılar, COVID-19 ile hastaneye yatırılan grupta kan grubu A olan kişilerin oranının genel popülasyona göre anlamlı derecede yüksek olduğunu tespit ettiler.

Ayrıca, kan grubu O olan kişilerin oranının COVID-19 olan grupta genel popülasyona göre anlamlı derecede düşük olduğunu buldular.

Bu bulgulara dayanarak, çalışma yazarı Jiao Zhao ve arkadaşları, kan grubu A olan kişilerin A olmayan kan gruplarına kıyasla koronavirüs açısından daha yüksek bir riske sahip olduklarını, 0 kan grubunun ise daha düşük bir risk taşıdığını söyledi.

Bununla birlikte araştırmacıların, hastalığa yol açabilecek virüse yakalanma riski değil COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış riskinden bahsettiğini vurgulamamız gerek.

“Sonuç tamamen tesadüfi olabilir”

Ancak bu gerçekten A tipi kanı olan kişilerin endişelenmesi anlamına gelirken, O tipi kan grubu olanlara rahat bir nefes aldırabilir mi?

Araştırmaya dahil olmayan uzmanlar, bulgular hakkında yorum yaparak, kan grubu ile COVID-19 arasında nedensel bir ilişki olmadığını savundu.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde kardiyovasküler ve gen farmakolojisi doçenti olan Sakthi Vaiyapuri, bu ön çalışmanın sonuçları nedeniyle A tipi kanlı kişilerin endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Vaiyapuri :

“ABO kan grubu ve COVID-19 arasında bir ilişki olduğu ispatlayacak çok az kanıt var. Araştırmanın güvenilirliği konusunda şüphe uyandıran çok fazla parametre mevcut” şeklinde konuştu.

Twitter’da bizi takip edin: @doktorunsesicom