Hiponatremi

Normal sodyum alt sınırı 135 mEq/L dir. Sodyum değeri 135 mEq/L den aşağı düşerse hiponatremi gelişir. Plazma Na derişimi plazma osmolalitesini yansıtacağından hiponatremi de hipoosmolaliteyi gösterecektir. Bu durum suyun hücre içine geçişine neden olur.

 1. Övolemik hiponatremi
 2. Hipovolemik hiponatremi
 3. Hipervolemik hiponatremi

1. Övolemik hiponatremi nedenleri:

 • Psödohiponatremi
 • Hipotiroidi
 • Glukokortikoid eksikliği
 • Furosemid, etakrinik asit, tiazid grubu loop diüretik kullanımı

2. Hipovolemik hiponatremi nedenleri:

a- Aşırı sıvı kaybı

 • Gastrointestinal hastalıklar sonucu kusma, ishal, fistül sonucu sıvı kaybı
 • Renal glomerüler ve interstisyel hastalıklar
 • Renal tübüler asidoz
 • Aşırı terleme
 • Yanık
 • Ağır kas harabiyeti
 • Peritonit

b- Yetersiz alım

 • Diyetteki düşük Na
 • Düşük Na ile parenteral tedavi

3. Hipervolemik hiponatremi nedenleri:

 • Ödem oluşmasına neden olan kalp yetmezliği, nefrotik sendrom, akut ve kronik böbrek yetmezliği, siroz, parenteral tedavi.
 • Uygunsuz ADH sekresyonunda fazla su alımı olmadan pitüiter veya nonpitüiter kaynaklı ADH fazlalığı sonucu ekstrasellüler bölmede 1-3 litre su birikimi olur. Uygunsuz ADH sendromu nedenleri:
  • Tümörler: Akciğer ca, duodenal ca, pankreas ca, Hodgkin hastalığı, lösemi gibi tümörler biyolojik aktivite ve immünreaktiviteleri yönünden ADH’a benzer madde üretirler.
  • CNS hastalıkları: Menenjit, ensefalit, travma, tümör, subdural kanama, subdural hematom
  • İlaçlar: Vazopressin, oksitosin, klorpropamid, vinkristin, siklofosfamid, flufenazin, klofibrat, karbamazepin
  • Pulmoner hastalıklar: Bakteriyel ve viral pnömoniler, Tüberküloz, pulmoner abse
 • Aşırı sıvı alımı (parenteral – oral)

Hiponatremide görülen bulgu ve belirtiler

Semptomlar:

 • Letarji, apati
 • Disoryantasyon
 • Adale krampları
 • Mide bulantısı, kusma

Bulgular:

 • Kişilik değişiklikleri
 • Derin tendon reflekslerinde azalma
 • Cheyne- Stokes solunumu
 • Hipotermi
 • Patolojik refleksler
 • Psödobulber palsi
 • Konvulsiyon
 • Ajitasyon

Plazma osmolalitesi düştükçe kan beyin bariyerine karşı osmolar bir gradient gelişir ve beyne sıvı çekilir. Nörolojik belirtilerin şiddeti plazma osmolalite değeri ile ilişkili olduğu gibi olayın oluş hızı ile de ilgilidir. Na değeri 125 mEq/L den aşağı düştükçe bulantı ve rahatsızlık belirtileri başlar. Koma ve konvulsiyon genellikle Na değeri 110 mEq/L den düşük olduğunda görülür.

İlginizi Çekebilir: Çocuklarda karın ağrısı sebepleri

Twitter’da bizi takip edin: @doktorunsesicom