Çocuklarda karın ağrısı sebepleri

Öyküde ağrının nitelikleri ve birlikte bulunan başka semptomlar sorulmalıdır. Sık rastlanan karın ağrısı nedenleri ve klinikleri:

 • Mesenterik lenfadenit: Üst solunum yolu enfeksiyonundan oluşur.
 • Gastroenterit
 • Paraziter: Askaris, Giardia
 • Konstipasyon
 • İnvaginasyon: Sıklıkla 2-6 yaş arası rastlanır. Paroksismal ağlamalarla karakterizedir. Çocuk kanlı, mukuslu, çilek jölesi gibi gaita çıkarır. Palpasyonda sağ alt kadranda sucuk şeklinde kitle ele gelir. Rektal tuşede çilek jölesi gibi kanlı, mukuslu gaita çıkar.
 • Volvulus
 • İnkarsere herni
 • Adhezyon
 • Malrotasyon
 • Duplikasyonlar: Meckel divertikülünde ağrısız rektal kanama ve karın ağrısı vardır. Tüberkülozun radyolojik bulgusuyla tanırız.
 • Ülseratif kolit: İshal, rektal kanama, iritis, artrit, ciltte eritema nodozum, pyoderma gangrenozum. Radyolojide kurşun boru manzarası, mukozada kolayca kanayan ülserasyonlar görülür. Biyopsi mukozayı tutar. Uzun süreli hastalıklarda malignite riski artar.
 • Crohn hastalığı: Kaldırım taşı görünümünde, segmenter perianal fistüller görülür. Extra Gis tutulumları ülseratif kolitle aynı hatta daha sıktır.
 • Spastik kolon: Zaman zaman ishal ve konstipasyon olur. Emosyonel stresle beraberdir. Hastanın subjektif şikayetleri vardır. Rektoskopide vaskülaritede artma görülür.
 • İnfantil kolik: İlk 3-4 ayda görülür. Ağlama günün belli saatlerinde belirginleşir. Nedenleri: Gis ve SSS’ nin immatür oluşu, beslenme tekniklerinin hatalı oluşu, aşırı gaz yutma, yetersiz beslenme, fazla karbonhidratla beslenme ve çevresel faktörler.
 • Peritonit: Generalize hassasiyet, solunum hızlı, nabız zayıf, bağırsak sesleri azalmıştır.
 • Peptik ülser: İlk 1-2 yaş içinde kanama ve perforasyon. Bebekler erişkinlerdekinin aksine yemekle daha kötü olur.
 • Stres ülseri: Yanık, sepsis, marasmusa bağlı
 • Pankreatit: Kuşak tarzı karın ağrısı vardır. Kanda amilaz düzeyi artmıştır. İlaç alımına veya kabakulak gibi viral enfeksiyona bağlı olabilir.
 • Hepatitler
 • Apandisit
 • Safra taşları: Kronik hemolitik anemiye bağlı olabilir.
 • Üriner enfeksiyon: Karın ağrısı, sık idrar yapma, gece altını ıslatma şikayetleriyle gelirler.
 • Üriner sistemde taş ve konjenital anomaliler
 • Splenomegali
 • Dismenore
 • Over torsiyonu
 • Sickle cell anemi
 • Henoch Schönlein purpurası: Döküntüler artrit, glomerülonefrit ve SSS tutulumuna ait bulgular.
 • FMF
 • Porfiria
 • Diyabetik ketoasidoz
 • Hipoglisemi
 • Familial hiperlipidemi
 • Laktoz intoleransı
 • Pb zehirlenmesi: Konstipasyon, kusma, karın ağrısı

İlginizi çekebilir: Çocuklarda göğüs hastalıkları muayenesi

Twitter’da bizi takip edin: @doktorunsesicom