Hekimler için

Hipernatremi
Pediatri

Hipernatremi

Hipernatremi, 145 mmol / L'yi aşan serum sodyum konsantrasyonu olarak tanımlanır. Serum sodyum konsantrasyonu ve dolayısıyla ozmolalite, normal şartlarda vücuttaki su kaybını sınırlayan antidiüretik hormon (ADH), vazopressin salınımı ve susuzluk merkezinin uyarılmasıyla kontrol altında tutulur. Bu mekanizmaları etkileyen herhangi bir durum sodyum miktarında düzensizliklere neden olabilir. Hipernatremiye bağlı şiddetli semptomlar ise genellikle 160 mmol / L'nin üzerindeki sodyum plazma konsantrasyonlarında görülür. Övolemik hipernatremi Diyalize bağlı (hemodiyaliz veya peritoneal)İnfantlarda exchange transfüzyonİatrojenik; i.v. solüsyonlar, medikasyonlar Hipovolemik hipernatremi Nörojenik olarak susamanın azalmasıSütün fazla kaynatılarak içilmesiAnne sütünün yüksek sodyum içerm...
Hiponatremi
Pediatri

Hiponatremi

Normal sodyum alt sınırı 135 mEq/L dir. Sodyum değeri 135 mEq/L den aşağı düşerse hiponatremi gelişir. Plazma Na derişimi plazma osmolalitesini yansıtacağından hiponatremi de hipoosmolaliteyi gösterecektir. Bu durum suyun hücre içine geçişine neden olur. Övolemik hiponatremi Hipovolemik hiponatremi Hipervolemik hiponatremi 1. Övolemik hiponatremi nedenleri: PsödohiponatremiHipotiroidiGlukokortikoid eksikliğiFurosemid, etakrinik asit, tiazid grubu loop diüretik kullanımı 2. Hipovolemik hiponatremi nedenleri: a- Aşırı sıvı kaybı Gastrointestinal hastalıklar sonucu kusma, ishal, fistül sonucu sıvı kaybıRenal glomerüler ve interstisyel hastalıklarRenal tübüler asidozAşırı terlemeYanıkAğır kas harabiyetiPeritonit b- Yetersiz alım Diyetteki düşük NaDüşük Na ile parenter...
Çocuklarda MSS dejeneratif hastalıklar
Pediatri

Çocuklarda MSS dejeneratif hastalıklar

Dejeneratif hastalıklar genellikle doğumda belli olmaz, yaş ilerledikçe daha önce kazanılmış zihinsel ve motor yeteneklerin kaybolduğu veya bozulduğu görülür. İlerleyicidirler, hemen hepsinde genetik bir faktör rol oynamaktadır. Konvülsiyonlar, görme ve işitme bozuklukları gibi duyu bozuklukları da bu belirtilere eşlik edebilir. 1) Gri cevheri tutanlar Tay-Sachs hastalığı: Otozomal resesif geçiş gösterir. Heksozaminidaz a enzim eksikliği ile meydana gelir. GM2 gangliosidozis de denir. Çocuk normal doğar. Bulgular ilk 6 ayda başlar. En ufak ses uyarısıyla bebekte huzursuzluk meydana gelir. Bir süre sonra emmeye karşı ilgisizlik olur. Konvülsiyonlar başlar. Bebek etrafıyla ilgisiz hale gelir. Anormal lipit metabolitlerinin karaciğer, dalak ve nöronlarda toplanması sonucu hepatosplenom...
Şantsız Konjenital Kalp Hastalıkları
Pediatri

Şantsız Konjenital Kalp Hastalıkları

Valvüler pulmoner stenoz Pulmoner kapak deformedir ve kalınlaşmıştır. Bu durum darlık yapar ve sonuçta sağ ventrikül basıncı artar. Sağ ventrikül basıncının 30 mmHg ya kadar olduğu durumlar hafif, 30-60 mmHg cıva arası orta, daha fazla olduğu durumlar ise şiddetli olarak kabul edilir. Sağ ventrikülde basıncın yüksek olmasına rağmen pulmoner arter basıncı normal veya normalin altındadır. Bu nedenle pulmoner kapakta sistolik basınç farkı vardır. Hafif ve orta durumlarda hasta klinik olarak asemptomatiktir. Şiddetli durumlarda egzersiz dispnesi görülür. Çok şiddetli durumlar haricinde siyanoz görülmez. Oskültasyonda pulmoner odakta ejeksiyon tipi sistolik üfürümler duyulur. Genelde 2. derece ve üstü üfürümlerdir. Keskin, organize ve tizdir. EKG'de sağ aks deviasyonu ve sağ ventrikü...
Pediatrik refleksler
Pediatri

Pediatrik refleksler

Moro refleksi: Ani bir uyaran karşısında bebekte görülen önce kollar ve bacaklarda açılma, sonra toparlanma şeklindeki ani bir refleks hareketidir. Moro refleksi gebeliğin 28-32. haftasından sonra görülmeye başlar, 4- 5. aylarda kaybolur. Arama ve emme refleksi: Bebeğin yanağına veya dudak çevresine dokunulduğu zaman, bebek ağzını açıp dokunulan şeyi bulmaya ve emmeye çalışır. Bu refleks 5- 6. aylarda kaybolur. Yakalama refleksi: Bebeğin avuç içine dokunulunca, bebek onu yakalayıp tutmaya çalışır. Yakalama refleksi 3- 4. aylarda kaybolur. Tonik boyun refleksi: Sırt üstü yatan bir bebeğin başı bir tarafa çevrilince o taraftaki kol ve bacakta ekstansiyon, diğer taraftaki kol ve bacakta ise fleksiyon olur. Tonik boyun refleksi 5- 6. aylarda kaybolur. Kaybolmaması halinde serebral pa...
Çocuklarda karın ağrısı sebepleri
Pediatri

Çocuklarda karın ağrısı sebepleri

Öyküde ağrının nitelikleri ve birlikte bulunan başka semptomlar sorulmalıdır. Sık rastlanan karın ağrısı nedenleri ve klinikleri: Mesenterik lenfadenit: Üst solunum yolu enfeksiyonundan oluşur.GastroenteritParaziter: Askaris, GiardiaKonstipasyonİnvaginasyon: Sıklıkla 2-6 yaş arası rastlanır. Paroksismal ağlamalarla karakterizedir. Çocuk kanlı, mukuslu, çilek jölesi gibi gaita çıkarır. Palpasyonda sağ alt kadranda sucuk şeklinde kitle ele gelir. Rektal tuşede çilek jölesi gibi kanlı, mukuslu gaita çıkar.Volvulusİnkarsere herniAdhezyonMalrotasyonDuplikasyonlar: Meckel divertikülünde ağrısız rektal kanama ve karın ağrısı vardır. Tüberkülozun radyolojik bulgusuyla tanırız.Ülseratif kolit: İshal, rektal kanama, iritis, artrit, ciltte eritema nodozum, pyoderma gangrenozum. Radyolojide kurşun...
Göğüs hastalıkları muayenesi
Pediatri

Göğüs hastalıkları muayenesi

Respiratuar hastalıklarda semptom ve bulgular: ÖksürükBalgam çıkarmaHemoptiziDispneSiyanozGöğüs ağrısıSes kısıklığıHalitozisÇomak parmak Özgün olmayan bulgular: Ateş, letarji, solukluk, kilo alamama, kilo kaybı, okuldaki başarısızlık, emosyonel bozukluklar İnspeksiyon: Cilt, cilt altı doku kaybı, ek oluşum, damar durumu, telenjiektaziGöğsün anatomik yapısı, deformiteleriSolunum hareketleriThorax ekspansiyonu,Diyafram hareketleri Ciltte göğüse özel döküntüler yoktur. Göğüsteki lekeler tüm vücutta olabilir. Ancak spider anjiomalar daha çok omuz başında ve yüzde bulunurlar. Cafe au lait lekeleri bulunabilir. 1. Göğüs deformiteleri: - Doğuştan olanlar: Pektus karinatus (güvercin göğsü): Sternum öne doğru çıkmıştır. Tek kusur estetik bozukluktur. Ameliyat olması gerekme...
Döküntülü Hastalıklar
Pediatri

Döküntülü Hastalıklar

Bugünkü yazımızda çocuklarda döküntülü hastalıklar konusuna yer vereceğiz. Hikaye: Daha önce döküntülü bir hastalık geçirip geçirmediği,Böyle bir hastalığı olanla teması,AşılarıYakın zamanda bir ilaç alıp almadığı,Alerjisi sorulur. Prodromal dönem: Ne zaman hastalandığı, bununla döküntülerin başladığı an ile arasındaki süre,Ateşi var mı?Sistemik bulgular belirir, 3-4 gün sonra döküntü olursa bu prodromlu bir hastalıktır. Döküntünün tipi: %90 makülopapüler veya vezikülopüstüler yapıdadır. Makül: Kapiller dilatasyonla oluşan kırmızı lekelerdir. Cam bagetle basınca solar. Elle kabarıklık hissedilmez. Papül: Makülün ötesinde dilatasyon vardır. (Damar dışında serum sızmıştır.) Şişlik vardır. Papül genellikle bastırınca solar, eğer eritrosit ekstravazyonu ile beraberse solm...