Bağırsak bakterileri tip 2 diyabetle ilişkili olabilir

Yapılan bir çalışma, vücudun bazı bölümlerindeki bakteriler ile tip 2 diyabet arasında bir ilişki olabileceğini gösterdi. Araştırma Nature Metabolism dergisinin bu aydaki serisinde yayınlandı.

Tip 2 Diyabet

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezine (CDC) göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her 10 kişiden 1’inde diyabet var ve diyabetli hastaların % 90’ını tip 2 diyabet oluşturuyor.

Tip 2 diyabetli bir kişinin hücreleri, kan şekerini düzgün bir şekilde işleyemez ve kan şekerinin işlenememesi vücutta enerji almanın önemli bir yolunu etkiler. Bu durum, kan şekerini kullanmalarına izin vermek için hücrelerin kilidini açan insülin hormonuna doğru yanıt vermedikleri için olur.

Hücreler insüline doğru cevap vermediğinde, bir kişinin insüline dirençli olduğu söylenir. Sonuç olarak, kan şekeri artmaya devam eder, bu da vücudun çeşitli bölgelerine zarar verebilir.

Obez kişilerde tip 2 diyabet gelişme riskinin ise diğer insanlara göre daha fazla olduğu ise bilinen bir gerçektir.

Tip 2 Diyabet – Bakteri İlişkisi

Yapılan çalışmada araştırmacılar şiddetli obezitesi olan ve bu yüzden bariatrik cerrahi geçiren 40 kişiden numune aldı. Bu kişilerin yarısında tip 2 diyabet bulunurken, diğer yarısında insülin direnci belirtileri vardı, ancak henüz diyabet yoktu.

Araştırmacılar, karaciğerin yanı sıra üç karın yağ birikintisinden örnekler aldılar ve bu dokularda diyabeti olanlar ve olmayanlar arasında bakteri yoğunluğu açısından fark olup olmadığını incelediler.

Yapılan çalışmada diyabeti olan kişilerde, mide ve kolonu birbirine bağlayan karaciğer ve yağlı materyalde diğer gruba nazaran çok daha fazla miktarda bakteri bulundu. Çalışmayı yapan doktorlar, diyabetli bireylerin dokusunda buldukları bakterilerin bağırsaklarından geldiğinden şüpheleniyor.

Bağırsak, bir kişinin vücudunun diğer kısımlarından daha geçirgendir ve yapılan bir çalışmaya göre kişinin obezitesi varsa bağırsakları daha geçirgen olabilir.

Bir sonraki araştırmanın, bağırsak bakterileri, diyabet ve obezite arasındaki ilişkiyi anlamaya ve bazı bakterilerin diyabetle mücadelede yardımcı olup olamayacağına yönelik olacağı belirtildi.

Bu konuda devam edecek araştırmalar bilim insanlarını yeni bir probiyotik bakteri ailesine veya diyabetle mücadeleye yardımcı olmak için bakteri bazlı yeni bir tedavi kaynağına yönlendirebilir.

Twitter’da bizi takip edin: @doktorunsesicom