Aritmi (Anormal Kalp Ritmi)

Aritmi, kalbin elektriksel iletim sistemindeki problemlerden dolayı kalbin anormal bir hız veya ritimle atması olayıdır.

Aritmi nedir?

Aritmi, kalp atışının anormal hızı ve / veya ritmidir. Çeşitli tipleri vardır, ancak hepsi kalbin elektriksel iletim sistemindeki bazı problemlerden kaynaklanmaktadır. Bazı aritmiler diğerlerinden daha ciddidir. Bazıları ise aralıklarla olur; anormal ritim ortaya çıkar ve kaybolur.

Taşikardi, normalden daha hızlı kalp atış hızı anlamına gelir (dakikada >100 atım). Egzersiz, korku, ateş, anemi veya aşırı aktif tiroid bezi gibi birçok nedene bağlı olabilir. Bradikardi ise normalden daha yavaş olan kalp atışı hızıdır (dakikada <60 atım).

Aritminin belirtileri nelerdir?

Semptomlar, durumun ciddiyetine bağlı olarak değişebilir:

 • Çarpıntı. (Not: çarpıntı hissi, aritmi olmayan kişilerde de yaygın bir durumdur. Bu nedenle doğru tanı için doktorunuza danışınız.)
 • Anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz nabız.
 • Baş dönmesi veya bayılma.
 • Nefes darlığı.
 • Göğüs ağrısı

Bazı aritmiler diğerlerinden daha ciddidir. Çok hızlı veya çok yavaş bir kalp atış hızı, kalpten pompalanan kan miktarının kritik düzeylere düşmesine neden olabilir. Bu durum kalp yetmezliğine yol açabilir.

Aritmi tedavisi

Tedavi aritminin tipine göre değişiklik gösterir. Ayrıca, koroner kalp hastalığı veya yüksek tansiyon (hipertansiyon) gibi altta yatan herhangi bir nedenin tedavisi de belirli aritmilerin kontrolünde önemlidir. Uygulanan tedavi türlerinden bazıları şunlardır:

 • İlaç tedavisi. Kullanılan ilaç aritminin tipine bağlıdır.
 • Kateter ablasyon tedavisi. Küçük bir kateter bacağınızdaki büyük bir damardan kalbinizin odacıklarına ilerletilir. Kateterin ucuyla anormal elektriksel uyarıların kaynağı veya tetikleyicisi olan doku ortadan kaldırılır.
 • Bazı taşikardi türleri için kardiyoversiyon bir seçenek olabilir. Anestezi altındayken uygulanır. Bu işlem, anormal ritmi normale döndürebilir.
 • Yapay kalp pilleri, tam kalp bloğu vakalarında ve diğer bazı durumlarda kullanılır. Yapay kalp pili, göğsün üst kısmında cildin hemen altına yerleştirilen küçük bir cihazdır. Kalp pili düzenli ve normal kalp atışını sürdürmek için kalbi uyarır.
 • İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatörler (ICD) de bazı durumlarda kullanılabilir. Kalp pillerine benzer ve üst göğüste deri altına yerleştirilen küçük cihazlardır. Cihaz kalp atışını izler. Cihaz normal ritimde bir değişiklik tespit ederse, anormal ritmi durdurmak için kalbe kısa bir elektrik şoku gönderir.

Aritmi tipleri

Ana aritmi türleri şunlardır:

 • Ektopik atımlar: Bunlar normal kalp atışlarının dışında gerçekleşen ekstra kalp atımlarıdır. Çok yaygındır ve genellikle zararsızdır. Normalde onları fark etmezsiniz. Bazen yatakta uzanırken göğüste hafif bir atım olarak hissedilebilir. Kafein ve alkol, ektopik atımlara neden olabilir.
 • Supraventriküler taşikardi.
 • Atriyal fibrilasyon.
 • Atriyal flutter.
 • Ventriküler taşikardi nadir görülen bir aritmidir. Ventriküller normalden daha hızlı atmaktadır (120 ile 200 vuru / dakika arasında). Atriyumdaki hız normaldir. Ventriküllerde, atriyumdan inen normal impulsları geçersiz kılan bir elektriksel uyarı tetikleyicisi vardır.
 • Ventriküler fibrilasyon: Ventriküllerin farklı kısımlarından düzensiz birçok elektriksel uyarı ‘ateşlenir’. Buna fibrilasyon denir. Kalp kası zayıf bir şekilde kasılır ve kasılma kanı kalpten çıkarmak için yeterli değildir. Bu hayatı tehdit eden bir durumdur ve kalp durmasının yaygın bir nedenidir. Birkaç dakika içinde düzeltilmezse ölümcüldür.
 • Kalp bloğu, elektriksel impulsların atriyumlar ve ventriküller arasında kısmen veya tamamen bloke olduğu durumlardır.
 • Hasta sinüs sendromu

Aritmiler neden olur?

Anormal kalp ritimlerinin (aritmiler) çeşitli nedenleri vardır. Bunlar:

 • Koroner kalp hastalığı
 • Kalp kapak hastalıkları.
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon).
 • Kalp kası bozukluğu (kardiyomiyopati).
 • Kalbin elektriksel iletim yollarındaki konjenital (doğumsal) anormallikler.
 • İletim yollarında yaşa bağlı dejenerasyon.
 • Bazı ilaçlar ve aşırı tiroid hormonu (hipertiroidizm) bazen aritmiyi tetikleyebilir.

Twitter’da bizi takip edin: @doktorunsesicom