Aort yetmezliği (Aort kapak yetersizliği)

Aort kapağı, kalbin sol karıncığı (ventrikül) ile aort damarı arasında yer alan bir kalp kapakçığıdır. Bu kapakçığın görevi kalbin aort damarına pompaladığı kanın, kalbe geri kaçısını önlemektir. Aort yetmezliği varsa valf (kapak) düzgün kapanmaz. Bu nedenle, kan aorttan sol ventriküle geri sızar, kalbin iş yükü artar.

Bazı durumlarda aort yetmezliği ile aort darlığı ile birlikte ortaya çıkar. Aort darlığı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız: Aort darlığı

Belirtiler (Semptomlar)

Hafif aort yetmezliği semptom vermeyebilir. Aort yetmezliğinde görülen belirtiler şunlardır:

  • Yorgunluk
  • Zayıflık
  • Nefes darlığı (özellikle egzersiz esnasında veya uzanır pozisyonda iken)
  • Baş dönmesi veya bayılma
  • Şişmiş ayak bilekleri (ödem)

Aort kapak yetmezliği tanı

Tanı kalp seslerini dinleyerek ve ekokardiyografi kullanılarak konur.

Aort yetmezliği tedavi

Kanın aorttan kalbin sol karıncığına geri kaçışı hafifse, herhangi bir tedaviye ihtiyacınız olmayabilir. Diğer durumlarda ise doktorunuz size çeşitli ilaçlar veya ameliyat önerecektir.

İlaç tedavisi

Aort kapak yetmezliğine ek olarak kalp yetmezliği gelişirse doktorunuz, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri veya idrar söktürücü (diüretikler) gibi ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar kalp yetmezliği semptomlarının hafifletilmesi için kullanılır.

Aort kapak ameliyatı

Cerrahi seçenekler arasında aort kapağının onarımı veya kapağın değiştirilmesi bulunur. Çoğu durumda tercih edilen seçenek kapak değişimi yani protez kapak ameliyatıdır.

Kapak değiştirme ameliyatı, mekanik kapak veya dokusal (biyolojik) kapaklar ile yapılır. Mekanik kapak üretiminde, titanyum gibi vücudunuzla tepkimeye girmeyen malzemeler kullanılır. Mekanik protezlerin kapak ömrü uzundur. Dokusal (biyolojik) kapaklar ise işlenmiş hayvan veya insan dokusundan üretilir, ileri yaşlarda daha sık tercih edilir.

Ameliyatta mekanik kapak kullanılırsa cerrahi sonrası hastanın kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekir. Biyolojik kapak kullanılarak yapılan cerrahide ise ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaç gerekmez. Ancak kapak ömrü mekanik kapaklara göre daha kısadır.

Durumunuz için en iyi seçeneği cerrahınız önerecektir.

Hastalığın seyri (prognoz) nasıldır?

Hastalığın seyri (prognoz) altta yatan nedene ve aort yetersizliğinin derecesine bağlı olacaktır. Yetmezliğin derecesi arttıkça durum kötüleşebilir, tedavi şarttır. Mevcut modern tedavilerle başarı şansı artmıştır.

Twitter’da bizi takip edin: @doktorunsesicom